SEM a TAM

Autor: KaTachyon <katachyon(at)seznam.cz>, Téma: Vedení, Vydáno dne: 09. 06. 2007

Stažení psa mezi překážky

Těmito povely říkám psovi, jestli má jít překážku blíž nebo dál ode mě. Nejčastěji je používám pro stažení nebo vytlačení psa do správné díry u pevného tunelu zahnutého do "U". Správně by měl pes reagovat na povel, aniž bych mu pomohla svým pohybem (na obrázku mu pomáhám), ale toho se mi zatím nepodařilo docílit. Je samozřejmě možné psa naučit, že slovní povel je nadřazený povelu tělem, ale zatím jsem nepotřebovala dotáhnout tento prvek do konečné fáze.psovod vysílá psa mezi překážky

Vytlačování a stahování jsem učila na obíhání stromů. Nejdřív jsem psa naučila obíhat strom, a pak psa učila, že na povel "out" ho má oběhnout ze strany vám vzdálenější a na povel "here" ze strany vám blíže. "Out" je většinou snazší, běžíte se psem ke stromu a necháte ho strom oběhnout tak, že pes se točí na stranu k vám. Při "here" se pes musí otočit od psovoda, aby mohl oběhnout strom, takže je dobré, aby pes uměl jít před psovoda.

Když to pes umí rozlišit, dají se při obíhání stromů zkoušet různé věci - vzít jich několik za sebou, obíhat, i když je psovod hodně daleko, vysílat několikrát za sebou na jeden strom, jednou "out", jednou "here", aby se pes naučil rozdíl. Na stromech se dá samozřejmě procvičovat i další vedení.

Při nacvičování na překážkách si postavte rovinku a na její konec rozlišovačku tak, aby pes měl stejně daleko k oběma překážkám (jako to je například na obrázku). Zpočátku si dávejte velký náskok a při stahování psa volejte hodně k sobě, při vytlačování mu naopak díru hodně zakrývejte tělem. Rameny byste stále měli mířit ve směru běhu psa. Když pes reaguje dobře a nemá snahu vám "ustřelit" do špatné díry, můžete pomalu svou dráhu narovnávat - nebudete běhat tolik do strany a vystačíte si pouze se slovním povelem a natočením ramen. Můžete povely procvičovat i na jiných sekvencích - rozlišení mezi pevným a látkovým tunelem nebo mezi houpačkou a kladinou nebo se k překážkám budete blížit z pravého úhlu nebo rovinka povede přímo na jednu překážku a vy budete muset psa odklonit na vedlejší...